13 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

คําอนุโมทนา หนังสือ “ทางพ้นทุกข์ ฉบับปรับปรุง” นี้ เรียบเรียงจากคําาบรรยายในการจัดปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเคยพิมพ์แจกเป็นธรรมทานมาแล้วหลายครั้ง คุณหมออรวรรณ ศิลปกิจ พิจารณาเห็นว่าหนังสือมีเนื้อหามาก จึงขออนุญาตนํามาปรับปรุงเนื้อหาให้กระชับขึ้น ทําให้จํานวนหน้าหนังสือลดลงแต่ก็ยังมีเนื้อหาครบถ้วนตามเดิม เหมาะสําหรับพิมพ์แจกจ่ายสําหรับผู้สนใจ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการจัดทําหนังสือเล่มนี้ ขอให้ทุกท่านเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปและมีโอกาสเข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบัน ชาตินี้ ด้วยกันทุกท่านเทอญ

รายละเอียด

ISBN : 978-974-660-693-6

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 201 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 9.85 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ DMG Books

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17