0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 100.00 ฿

เกี่ยวกับ

คู่มืออานาปานสติ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาในครั้งนี้ เป็นการบรรยายในชุดคู่มือจำเป็นที่ต้องมีในการศึกษาและการ ปฏิบัติต่อไปตามเดิม, แต่ในครั้งที่ 4 นี้ อาตมาจะได้กล่าวโดย หัวข้อว่า คู่มืออานาปานสติภาวนาอย่างสมบูรณ์แบบ. ขอให้ระลึกนึกถึงการบรรยายชุดนี้ครั้งก่อน ๆ ว่า สิ่งแรก ที่จะดัองรู้จักนั้นคือความทุกข์, ความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุให้เกิด ความทุกข์, เรื่องขันธ์ & อันเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัว, จึง ควรจะมีการศึกษาสืบต่อกันไป ในการที่จะควบคุมขันธ์ ๕ หรือ ความทุกข์นั้นให้อยู่ในการควบคุม, และมึหลักอันสำคัญที่สุดที่จะ ต้องจำไว้เป็นอย่างยิ่งว่า มีอุปาทานขันธ์เมื่อใด ก็มีทุกข์เมื่อนั้น, ไม่มีหรือไม่เกิตอุปาทานขันธ์ ก็ไม่เกิดทุกข์. ขอให้เข้าใจความชังนี้ และถือว่าเป็นหลักที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่า อุปาทานขันธ์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ไม่มีอุปาทานขันธ์ก็ไม่มีทุกข์. พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันอย่างนี้. เมื่อจะทรงจำแนกทุกข์ต่าง ๆ กี่อย่าง กี่สิบอย่าง ก็สรุป ความว่า สงชิตเตนปญจุป่าทานขนุธาทุกขา ว่า เมื่อกด่าวโตย สรุปแล้ว ปัญจุปาทานชั่นธ์เป็นตัวทุกข์ หมายความว่าขันธ์ที่มี อุปาทานขันธ์ห้า อย่างนั้นแหละเป็นตัวทุกข์, ตรงกันข้ามก็คือ ถ้าไม่มีอุปาทานขันธ์ หรือไม่เกิดอุปาทานขันธ์ ก็ไม่เกิดทุกข์หรือ ไม่มีทุกข์. นี้จงจำให้เป็นหลักแล้วกี่จะสามารถอธิบายเชื่อมถึงโยง กันไปหมดจนเข้าหลักเกณฑ์อันนี้ โตยเฉพาะว่า มีอุปาทานขันธ์ เมื่อใดก็มีทุกข์เมื่อนั้น ไม่เกิดอุปาทานขันธ์ก็ไม่เกิดทุกข์เลย. ขนาด 14.5x21x1.8 ซม. จำนวนหน้า 175 หน้า

รายละเอียด

ISBN : 9786160310449

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 185 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 60.11 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมสภา (Thammasapa)

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17