0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 89.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ "การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 2204-2104" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) พุทธศักราช 2556 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยเนื้อหา 11 หน่วย ได้แก่ ความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์และหลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ พื้นฐานการใช้โปรแกรม InDesign การสร้างและจัดการไฟล์งาน การทำงานกับข้อความ การปรับแต่งข้อความและการสร้างตาราง การแทรกรูปภาพและการวาดรูปทรง การทำงานกับวัตถุ การใช้งานสีในโปรแกรม InDesign การออกแบบ Master Page และการสร้างไฟล์หนังสือ การ Export ไฟล์เอกสารและการสั่งพิมพ์ ภายในเล่มมีการอธิบายเนื้อหาและการใช้งานโปรแกรม InDesign อย่างละเอียด เป็นขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่บทเรียนและลงมือปฏิบัติตามได้ทันที

รายละเอียด

ISBN : 9786160823031

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 216 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 27.19 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17