0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

คำนิยม มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน บางครั้งก็ร่วมมือกัน รวมพลังขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการของกลุ่ม แต่บางครั้งก็มีการกระทบกระทั่งกัน ขัดแย้งกัน จนเกิดกรณีพิพาท หรือศึกสงคราม หนังสือจิตวิทยาฝูงชนเล่มนี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมหมู่ของคนที่อยู่ร่วมกัน ทั้งความเป็นปัจเจกและการทำตามคนอื่น อิทธิพลที่มีต่อความคิด ความรู้สึกของคนทั้งหลาย จนเกิดการกระตุ้นให้คนจำนวนมากคล้อยตาม และเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างพร้อมกัน ซึ่งการขับเคลื่อนฝูงชนไปสู่เป้าหมายบางอย่าง บางครั้งก็ทำไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม แต่บางครั้งก็ทำไปด้วยอคติ ความคิด ความเชื่อที่บิดเบือน ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง จิตวิทยาเป็นองค์ความรู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์ การทำความเข้าใจจิตใจของฝูงชนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นหัวใจหลักที่จะช่วยผลักดันพลังฝูงชนไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อความสุขของสังคม และระงับยังยั้งการขับเคลื่อนฝูงชนไปสู่การบ่อนทำลายความสงบ ความมั่นคงของส่วนรวม เพราะทุกชีวิตปรารถนาที่จะอยู่ในสังคมที่มีความสงบสุข มีความมั่นคง นั่นหมายความว่าคนทุกคนในสังคม ต้องเข้าใจหลักจิตวิทยาของการอยู่ร่วมกัน เข้าใจเรื่องของความคิด ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น มีสติ รู้ตัว ไม่ถูกยุยง ปลุกปั่น ชักจูงไปในทางที่ไม่เหมาะสม พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา

รายละเอียด

ISBN : 978-616-92261-6-1

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 288 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 22.73 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ CJ BOOKS

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว