หลักสูตรค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติและไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 5,000.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 128 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 27 นาที

สอนโดย อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย นักบัญชีและวิทยากรที่สอนบัญชีมามากว่า 18 ปี

คอร์สออนไลน์สำหรับนักบัญชีโดยเฉพาะ!! เรียนรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดที่สรรพากรอนุมัติและไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สออนไลน์สำหรับนักบัญชีโดยเฉพาะ!!
เรียนรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดที่สรรพากรอนุมัติและไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย
รู้ไว้จะได้ทำบัญชีได้ถูกต้อง
และจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขภายหลัง

สอนโดย อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย นักบัญชีและวิทยากรที่สอนบัญชีมามากว่า 18 ปี

หมายเหตุ คอร์สนี้ถ่ายทำและจัดทำโดย อ. สุขสิรี เจษฎาพรชัย


ผู้สอน

สุขสิรี เจษฎาพรชัย

นักบัญชี นักเขียน วิทยากร ประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 30 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

คำนำ
คำนำ
11:51
แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.50
แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.50 หน้า 1- 3
15:07
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (1)
1:19
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (2)
2:09
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (3)
0:54
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (4)
3:18
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (5)
1:36
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (6)
3:03
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (7)
1:17
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (8)
1:26
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (9)
1:39
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (10)
0:41
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (11)
4:08
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (12)
1:58
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (13)
2:32
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (14)
1:09
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (15)
1:56
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (16-17)
3:58
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (18)
1:11
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (19)
1:24
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (20)
2:27
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (21)
1:24
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (22)
0:52
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (23)
3:35
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (24)
4:01
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (25)
6:05
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (26)
6:08
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (27)
4:50
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (28)
2:15
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (29)
2:07
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (30)
1:39
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (31)
2:41
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (32)
1:44
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (1)
0:45
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (2)
0:30
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (3)
1:08
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (4)
1:22
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (5)
1:38
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (6)
2:00
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (7)
3:13
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (8)
1:53
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (9)
1:22
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (10)
2:09
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (11)
0:57
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (12)
0:44
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (13)
0:39
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (14)
1:51
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (15)
0:50
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (16)
0:48
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (17)
1:26
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (18)
1:00
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (19)
2:41
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (20)
1:39
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (21)
0:38
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (22)
1:22
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (23)
1:27
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (24)
2:05
ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ (25)
5:43
ข้อหารือกรมสรรพากร
ข้อหารือกรมสรรพากร (1)
2:08
ข้อหารือกรมสรรพากร (2)
8:15
ข้อหารือกรมสรรพากร (3)
1:46
ข้อหารือกรมสรรพากร (4)
2:07
ข้อหารือกรมสรรพากร (5)
2:09
ข้อหารือกรมสรรพากร (6)
2:31
ข้อหารือกรมสรรพากร (7)
1:58
ข้อหารือกรมสรรพากร (8)
8:05
ข้อหารือกรมสรรพากร (9)
2:12
ข้อหารือกรมสรรพากร (10)
3:43
ข้อหารือกรมสรรพากร (11)
5:00
ข้อหารือกรมสรรพากร (12)
4:18
ข้อหารือกรมสรรพากร (13)
4:33
ข้อหารือกรมสรรพากร (14)
2:01
ข้อหารือกรมสรรพากร (15)
5:31
ข้อหารือกรมสรรพากร (16)
3:16
ข้อหารือกรมสรรพากร (17)
3:31
ข้อหารือกรมสรรพากร (18)
4:16
ข้อหารือกรมสรรพากร (19)
4:25
ข้อหารือกรมสรรพากร (20)
6:00
ข้อหารือกรมสรรพากร (21)
9:01
ข้อหารือกรมสรรพากร (22)
7:16
ข้อหารือกรมสรรพากร (23)
5:55
ข้อหารือกรมสรรพากร (24)
4:43
ข้อหารือกรมสรรพากร (25)
3:53
ข้อหารือกรมสรรพากร (26)
2:10
ข้อหารือกรมสรรพากร (27)
2:09
ข้อหารือกรมสรรพากร (28)
5:39
ข้อหารือกรมสรรพากร (29)
3:02
ข้อหารือกรมสรรพากร (30)
4:37
ข้อหารือกรมสรรพากร (31)
3:15
ข้อหารือกรมสรรพากร (32)
2:32
ข้อหารือกรมสรรพากร (33)
3:14
ข้อหารือกรมสรรพากร (34)
1:55
ข้อหารือกรมสรรพากร (36)
2:08
ข้อหารือกรมสรรพากร (37)
2:38
ข้อหารือกรมสรรพากร (38)
4:05
ข้อหารือกรมสรรพากร (39)
3:09
ข้อหารือกรมสรรพากร (40)
2:39
ข้อหารือกรมสรรพากร (41)
5:11
ข้อหารือกรมสรรพากร (42)
6:48
ข้อหารือกรมสรรพากร (43)
5:52
ข้อหารือกรมสรรพากร (44)
6:19
ข้อหารือกรมสรรพากร (45)
2:59
ข้อหารือกรมสรรพากร (46)
3:28
ข้อหารือกรมสรรพากร (47)
3:17
ข้อหารือกรมสรรพากร (48)
1:56
ข้อหารือกรมสรรพากร (49)
1:41
ข้อหารือกรมสรรพากร (50)
5:01
ข้อหารือกรมสรรพากร (51)
1:40
ข้อหารือกรมสรรพากร (52)
2:21
ข้อหารือกรมสรรพากร (53)
4:47
ข้อหารือกรมสรรพากร (54)
2:23
ข้อหารือกรมสรรพากร (55)
3:21
ข้อหารือกรมสรรพากร (56)
3:25
ข้อหารือกรมสรรพากร (57)
7:06
ข้อหารือกรมสรรพากร (58)
7:16
ข้อหารือกรมสรรพากร (59)
6:42
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด (1)
12:40
แบบฝึกหัด (2)
8:05
แบบฝึกหัด (3)
8:05
แบบฝึกหัด (4)
7:30
แบบฝึกหัด (5)
8:30
แบบฝึกหัด (6)
5:50
แบบฝึกหัด (7)
4:25
แบบฝึกหัด (8)
6:00
แบบฝึกหัด (9)
4:05
ชื่อบัญชีซ้ำ
ชื่อบัญชีซ้ำ (1)
2:50
ชื่อบัญชีซ้ำ (2)
2:13
ชื่อบัญชีซ้ำ (3)
1:37