ความแตกต่างของ Organic Growth และ Inorganic Growth การเลือกลงทุน และกลยุทธ์ของกิจการ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 4,500.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 15 ชั่วโมง 37 นาที

สอนโดยอาจารย์ "สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล" นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี

สอนวิธีวิเคราะห์ความแตกต่างของ Organic Growth และ Inorganic Growth สไตล์ VI ทำความเข้าใจโดยการอ่านงบการเงินว่า หุ้นหรือธุรกิจที่คุณจะลงทุนนั้นจะเติบโตแบบยั่งยืนหรือไม่ หุ้นแบบไหนโตแค่แป๊ปเดียว หุ้นแบบไหนโตแบบระยะยาว

มีสไลด์ประกอบการสอนให้ Download

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สออนไลน์สอนวิธีวิเคราะห์ความแตกต่างของ Organic Growth และ Inorganic Growth สไตล์ VI ทำความเข้าใจโดยการอ่านงบการเงินว่า หุ้นหรือธุรกิจที่คุณจะลงทุนนั้นจะเติบโตแบบยั่งยืนหรือไม่ หุ้นแบบไหนโตแค่แป๊ปเดียว หุ้นแบบไหนโตแบบระยะยาว วิเคราะห์โดยดูงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ทุกอย่างมาพร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์จากหุ้นจริงของไทย

ประวัติวิทยากร
อาจารย์ "สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล" นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี ซึ่งได้แนะนำวิธีวิเคราะห์งบการเงินอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจภาพรวมของงบการเงิน ซึ่งเป็นร่องรอยทางธุรกิจที่บริษัทต่างๆ ได้ทิ้งไว้ ทำให้เรารู้ถึงเส้นทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และรู้ว่าบริษัทนั้นๆ กำลังจะลงทุนอะไรต่อไปในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง

ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

หลักสูตรของคอร์สนี้

PART 1 : GROWTH STRATEGY
Download เอกสารสำหรับการเรียน
0:11
1. Growth Strategy
37:55
2. การเลือกรูปแบบการเติบโตกับ Growth Strategy
26:52
PART 2 : ORGANIC GROWTH
3. โครงสร้างงบการเงินลักษณะใดเหมาะจะเติบโต organic 1
48:25
4. โครงสร้างงบการเงินลักษณะใดเหมาะจะเติบโต organic 2
1:08:46
5. อัตราส่วนการเงินที่ใช้พิจารณาและควรเน้น
13:38
PART 3 : INORGANIC GROWTH
6. โครงสร้างงบการเงินลักษณะที่เหมาะจะเติบโตแบบ Inorganic
1:41:26
7. ข้อควรระมัดระวังในการเติบโตแบบ Inorganic
20:52
8. อัตราส่วนการเงินที่ใช้พิจารณาและควรเน้น
50:59
PART 4 : GROWTH ในรูปแบบต่างๆ
9. Growth ในทิศทางต่างๆ
40:37
10. Mixed and Combined growth strategy
23:58
11. การขยายตัวแนวนอนและแนวดิ่ง (Horizontal and Vertical Integration)
16:52
12. Growth Concentric Strategy
35:47
13. Diversification Growth Strategy
13:31
14. กลยุทธ์การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุ่ม และไม่เกาะกลุ่ม (Concentric and Conglomerate Diversification)
25:23
15. ตัวอย่างที่ไม่ใช่การ Diversification
13:47
16. กลยุทธ์การเจริญเติบโต
33:40
17. รูปแบบการตลาดของแต่ละกลยุทธ์การเติบโต
20:14
18. รูปแบบงบการเงินกับ กลยุทธ์การเติบโตแบบต่างๆ
39:41
19. Organic Growth กับ Sustainable Growth
55:25
PART 5 : กรณีศึกษาของกิจการในตลาดหลักทรัพย์
20. กรณีศึกษาของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ – SCC (SCG)
1:31:08
21. กรณีศึกษาของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ – BH
46:06
22. กรณีศึกษาของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ – BDMS
18:35
23. กรณีศึกษาของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ – WHA
50:08
24. กรณีศึกษาของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ – EFORL
43:37