เข้าใจพฤติกรรมลูกเล็ก ส่งเสริมเด็กให้โตสมวัย (5-6 ขวบ)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 22 นาที

วัยอนุบาล เป็นช่วงวัยที่สำคัญมากๆสำหรับลูกและพ่อแม่ เป็นช่วงวัยที่ลูกได้เริ่มเรียนรู้เรื่องต่างๆในสังคม เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยตัวเอง

สอนโดย น้าตอม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ น้ายุ ผู้มีประสบการณ์ในการสอนเด็กพิเศษและเด็กปกติมากว่า 10 ปี

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ทำไมถึงต้องเรียนคอร์สนี้ 
"วัยอนุบาล" เป็นช่วงวัยที่สำคัญมากๆสำหรับลูก เรียกได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยทีเดียว เพราะเป็นช่วงวัยที่ลูกได้เริ่มออกไปเจอกับสังคมด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับพ่อแม่ ที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้ลูกอย่างเหมาะสม จะต้องเริ่มให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตตามกติกาหรือเงื่อนไขของสังคม และเป็นช่วงที่ต้องเตรียมพร้อมในการเรียนรู้เรื่องที่ยากๆและมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งหลายๆเรื่องพ่อแม่มักไม่ได้สอนลูกในช่วงอายุน้อยกว่า 5 ขวบ

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ รู้ว่าควรสังเกต เฝ้าระวัง และช่วยเหลือลูกอย่างไรบ้าง เพื่อส่งเสริมให้ลูกเติบโตอย่างสมวัย พร้อมที่จะก้าวขึ้นไประดับประถมได้อย่างมีคุณภาพ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
- ได้รู้พฤติกรรมของลูกวัย 5-6 ขวบ ที่ควรสังเกตในขณะใช้ชีวิตร่วมกับลูก
- รู้วิธีการในการปฏิบัติตัวของพ่อแม่ที่จะส่งเสริมให้ลูกเติบโตได้อย่างสมวัย

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้ 
- พ่อแม่ที่มีลูกช่วงอายุ 5-6 ขวบ หรือ กำลังวางแผนมีลูก 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน 
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

ผู้สอน

ดร.ธนัญชนก ดวงล้อมจันทร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "ฮักละอ่อน"

ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร

ผู้เชี่ยวชาญการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติ ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "ฮักละอ่อน"

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:31
พัฒนาการเด็ก ด้านการมองเห็น
พัฒนาการด้านการมองเห็น
16:50
พัฒนาการเด็ก ด้านการได้ยิน การสื่อสาร และความเข้าใจภาษา
พัฒนาการด้านความเข้าใจภาษา
14:51
พัฒนาการด้านการพูด
12:42
พัฒนาการด้านการแสดงท่าทาง สีหน้า แววตา
3:36
พัฒนาการเด็ก ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
พัฒนาการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
4:06
พัฒนาการเด็ก ด้านอารมณ์ และปฏิสัมพันธ์
พัฒนาการด้านอารมณ์ ปฎิสัมพันธ์ การเล่น
10:42
พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น
8:41
พัฒนาการเด็ก ด้านสติปัญญา
พัฒนาการด้านการรู้คิดและความคิดสร้างสรรค์
9:39