วิเคราะห์ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ฉบับล่าสุด

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,200.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 94 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 26 นาที

เนื้อหาครบถ้วนสำหรับการทำข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทั้ง ไวยากรณ์ บทสนทนา การอ่าน และคำศัพท์

สอนโดยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ทั้ง Entrance (GAT English), CU-TEP, TU-GET, IELTS และ TOEIC เจ้าของแฟนเพจ "มือโปร TOEIC by ครูโจ๊ก"

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เตรียมพร้อมสู่สนามสอบ ก.พ. โดยเพิ่มความมั่นใจไปกับการทำโจทย์ที่ครอบคลุมทั้ง ไวยากรณ์ บทสนทนา การอ่าน และคำศัพท์ โดยแต่ละข้อนั้นอาจารย์ผู้สอนได้เฉลยอย่างละเอียดที่สุด และ วิเคราะห์ให้เห็นว่าเรื่องใดที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุด

โบนัสของคอร์สนี้ มีการสรุปเนื้อหา GRAMMAR อย่างเข้มข้น ทั้งหมด กว่า 34 เรื่องที่พบในข้อสอบล่าสุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- GRAMMAR ครอบคลุม ชัดเจน ละเอียด
- ได้รับทั้งสาระและความรู้อย่างเต็มเปี่ยม พร้อมได้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบ ทุกรูปแบบ เพื่อความมั่นใจในการสอบภาษาอังกฤษ ก.พ.

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่ใช้ผลคะแนน ก.พ.

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ผู้สอน

วรงค์ วิลาสสกุลเกียรติ (ครูโจ๊ก)

ผู้สอบ TOEIC ได้คะแนนเต็ม 990 และติวเตอร์สอน TOEIC มามากกว่า 10 ปี

หลักสูตรของคอร์สนี้

เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการเรียน
0:10
ปูพื้นฐานไวยากรณ์ครบทุกเรื่องที่ใช้สอบ
1. Word Forms (N.)
15:32
2. Verb Forms
4:43
3. Adjective Forms
9:13
4. Adverb Forms
3:59
5. การหา v. แท้
8:55
6. V. ไม่แท้
4:39
7. Verb Suffixes
20:09
8. Emotion Adjective 2
9:26
9. Present Simple Tenses
6:53
10. Present Continuous Tenses
3:15
11. Present Perfect Tenses
10:06
12. Present Perfect Continuous
3:33
13. Past Simple Tense
4:41
14. Past Continuous Tense
3:02
15. Past Perfect Tense
2:49
16. Future Simple Tense
6:13
17. Subject And Verb Agreement
11:22
18. Infinitive With To
14:12
19. Infinitive Without To
9:03
20. Gerund
12:00
21. การใช้ Other
4:01
22. Pronoun
12:23
23. Interjection
6:21
24. Conjunction
8:31
25. Conjunction 2
8:57
26. Adjective
8:31
27. Adverb
12:32
28. Comparison (1)
7:33
29. Comparison (2)
10:32
30. Present Subjunctive
7:46
31. If - Clause
11:00
32. Modal Verb
11:59
33. To do / Doing
4:55
34. Quantifier
14:57
35. Preposition
16:57
36. Phrasal Verb ที่ชอบออกข้อสอบ
8:44
37. Short Addition
6:43
38. Question Tag
17:03
ตะลุยโจทย์
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 1
9:17
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 2
3:13
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 3
5:22
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 4
3:00
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 5
2:26
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 6
4:01
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 7
0:43
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 8
3:37
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 9
2:41
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 10
2:27
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 11
5:28
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 12
2:01
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 13
1:57
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 14
2:53
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 15
5:09
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 16
2:02
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 17
3:06
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 18
2:20
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 19
1:53
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 20
1:49
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 21
2:10
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 22
1:30
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 23
2:01
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 24
6:10
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 25
2:00
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 26
2:47
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 27
1:28
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 28
3:07
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 29
1:54
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 30
1:31
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 31
1:52
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 32
1:49
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 33
2:11
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 34
2:31
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 35
2:02
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 36
1:57
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 37
3:03
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 38
2:21
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 39
0:49
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 40
1:22
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 41
0:57
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 42
1:17
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 43
1:22
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 44
1:29
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 45
2:01
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 46
1:36
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 47
2:09
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 48
2:11
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 49
1:42
ตะลุยโจทย์ ตอนที่ 50
1:04
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ ก.พ.
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ ก.พ. ตอนที่ 1
31:11
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ ก.พ. ตอนที่ 2
30:31
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ ก.พ. ตอนที่ 3
22:42
สรุป
สรุป Essential Conversation 1
9:43
สรุป Essential Conversation 2
3:12