Franchise Cloning Business แฟรนไชส์ ยุทธการโคลนนิ่งธุรกิจ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 4,900.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 1 นาที

สอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐานของระบบแฟรนไชส์ จนสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจได้จริง

สอนเป็นขั้นตอน วิธีการทำจริง ไม่ใช่เพียงแค่หลักการ

สอนโดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด มีประสบการณ์พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 300 ธุรกิจ ตลอดระยะเวลา 30 ปี

เกี่ยวกับคอร์สนี้

กระบวนการของธุรกิจในปัจจุบัน มีการแข่งขันกันสูงมาก ถ้าคุณคือหนึ่งคนที่มีธุรกิจที่ได้รับความนิยม แล้วจะมีวิธีในการขยายธุรกิจอย่างไรดี หากเราขาดเงินทุน ไม่สามารถหาคนจำนวนมากมาได้ ดังนั้นระบบ Franchise คือคำตอบของคุณ ระบบ Franchise จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเงินทุน แก้ปัญหาการขาดแคลนของธุรกิจ และแก้ปัญหาการขยายการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจได้

คอร์สนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญ และเป็นหัวใจของการพัฒนาระบบ Franchise ซึ่งใช้มากว่า 160 ปี ไม่ว่าจะเป็น Franchise ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สอนคุณตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำหลักการ และวิธีการไปใช้ในการทำธุรกิจได้จริง

เป้าหมายของคอร์สนี้
- นำไปใช้ในการพัฒนาการขยายสาขา ในระบบแฟรนไชส์ และธุรกิจค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์เพื่อความมั่งคั่งยั่งยืน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ที่สนใจพัฒนาธุรกิจให้เป็นระบบสาขาแบบแฟรนไชส์อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน
- ผู้ที่มีสาขาและมีการขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์แล้ว
- ผู้ที่สนใจการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก
- ผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์

ผู้สอน

Business Coach & Consulting

บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
2:46
Franchise Cloning Business แฟรนไชส์ ยุทธการโคลนนิ่งธุรกิจ
1. What is Franchise?
25:20
2. ทฤษฎีบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ และองค์ประกอบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์
27:53
3. วิเคราะห์สภาวการณ์ภาพรวมธุรกิจแฟรนไชส์
14:35
4. สาเหตุของการล้มเหลว และข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์
18:39
5. ความแตกต่างของระบบแฟรนไชส์ ระบบไลเซนส์ และระบบอื่นๆ
15:09
6. ขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์
13:39
7. การสร้างธุรกิจต้นแบบแฟรนไชส์ และการวางแนวคิดระบบจัดการร้านสาขาระดับสากล
17:48
8. การออกแบบค่าธรรมเนียมแฟรนไชส
22:29
9. การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจ เพื่อพัฒนาเป็นระบบแฟรนไชส์
16:27
10. โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
16:40
11. วิธีการเลือกลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ และประเภทของการให้สิทธิ
14:42
12. แนวคิดด้านกฎหมายและสัญญาแฟรนไชส์
8:16
13. การพัฒนารูปแบบคู่มือปฏิบัติการในธุรกิจแฟรนไชส์
22:24
14. สรุป
4:17

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17