Impressive Presentation Skills นำเสนออย่างไรให้ประทับใจผู้ฟัง

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,590.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 35 นาที

ปรับทัศนคติและสร้างความมั่นใจเชิงบวกในการนำเสนอ

เรียนรู้การออกแบบการนำเสนอเพื่อสร้างความน่าสนใจ และประทับใจให้แก่ผู้ฟัง

ก้าวข้ามความกลัวในการนำเสนอ นำเสนอได้ตรงใจ ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

เคยเป็นมั้ยคะ เวลาที่เรามีข้อมูลดี ๆ อยากถ่ายทอด อยากนำเสนอ แล้วคนไม่สนใจฟัง...ในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมีอยู่มากมาย การนำเสนอที่น่าสนใจ จะทำให้ผู้ฟังหันมาใส่ใจฟังสิ่งที่เราพูด ซึ่งข้อมูลนั้น ๆ จะสร้างประโยชน์ต่อผู้ฟัง ผู้บริหาร หรือลูกค้าได้มากมาย

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการนำเสนอด้วย 5P Model ที่รวมเอาเนื้อหาด้านทัศนคติ ความรู้ เครื่องมือ ตลอดจนเทคนิคที่สามารถนำไปใช้จริงได้ในการทำงาน ซึ่งมี Key takeaway ในแต่ละบทเพื่อให้จดจำได้ง่าย พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดให้ดาวน์โหลดเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนไปพร้อม ๆ กัน

หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความความมั่นใจให้การนำเสนอทุก ๆ ครั้ง มีความน่าสนใจ สร้างความประทับใจ จดจำได้ และเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ในทุก ๆ การนำเสนอ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สร้างทัศนคติเชิงบวก และความมั่นใจในการนำเสนอ
- สามารถออกแบบการนำเสนอเพื่อสร้างความน่าสนใจ และประทับใจให้แก่ผู้ฟังได้
- สามารถใช้ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการนำเสนอ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอในแต่ละครั้งอย่างมีประสิทธิภาพ
- ก้าวข้ามความกลัวในการนำเสนอ เปิดใจฝึกฝนเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างโอกาสที่ดีจากการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ
- พนักงานที่ต้องการสร้างความน่าสนใจในการนำเสนอข้อมูลสำหรับการประชุม
- ผู้ที่มีหน้าที่นำเสนอสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
- หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่ต้องการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อพัฒนาทีมงาน
- ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอเพื่อบรรลุเป้าหมายในการนำเสนอแต่ละครั้ง

ผู้สอน

ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ การสื่อสารเชิงบวก และทักษะ Soft Skills ผู้มี Passion อย่างเต็มเปี่ยมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานและความสุขในชีวิตไปพร้อม ๆ กัน

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:53
PREFACE บทนำ
1.1 ต้อนรับผู้เรียน แนะนำวิทยากร และภาพรวมของหลักสูตร
1:36
1.2 ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนออย่างมืออาชีพ
4:05
1.3 ความกลัว และอุปสรรคของการนำเสนอ
6:04
PURPOSE เป้าหมายของการนำเสนอ
2.1 ประเภทของการนำเสนอ
4:19
2.2 ปัจจัยที่ทำให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพ และการกำหนดเป้าหมายของการนำเสนอ
3:14
2.3 รู้จักผู้ฟัง และสไตล์การเรียนรู้ของผู้ฟัง
9:25
PREPARE การเตรียมการนำเสนอ
3.1 การจัดเตรียมเนื้อหาให้น่าสนใจ และสิ่งที่ทำให้การนำเสนอไม่เป็นมืออาชีพ
9:00
3.2 การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการนำเสนอ และการแก้ปัญหาเบื้องต้น
6:29
3.3 จัดทำสื่อในการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Slide)
4:02
PERFORM การดำเนินการนำเสนอ
4.1 บุคลิกภาพที่ส่งเสริมความน่าเชื่อถือของผู้นำเสนอ
4:59
4.2 การใช้คำพูดที่สร้างความประทับใจในการนำเสนอ
6:19
4.3 การใช้น้ำเสียงในการนำเสนออย่างมืออาชีพ
5:03
4.4 ภาษากาย (Body Language) ที่ส่งเสริมการนำเสนอ
5:58
4.5 การสร้างความมั่นใจ และจัดการความกังวลในการนำเสนอ
5:03
4.6 เทคนิคการตอบคำถาม และสร้างการนำเสนอให้มีชีวิตชีวา
8:22
PROGRESS การพัฒนาทักษะการนำเสนอ
5.1 เคล็ดลับของการพัฒนาทักษะการนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว
2:53
5.2 สรุปบทเรียน และออกแบบการฝึกทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
6:26

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17