เขียนโปรแกรม Visual Basic .NET กับ MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 3,490.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 36 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 14 นาที

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนา Windows Application ด้วยภาษา Visual Basic .NET ได้แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างโปรแกรมทางธุรกิจ เช่น ระบบขายหน้าร้าน POS ได้

สอนโดยเจ้าของ Facebook แฟนเพจ Code A Minute

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เรียนรู้พื้นฐานการพัฒนา Windows Application ด้วยภาษา Visual Basic .NET ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถสร้างโปรเจค Windows Forms Application ได้
- สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic .NET ได้อย่างคล่องแคล่ว
- สามารถใช้ Visual Studio 2019 ในการพัฒนาโปรแกรมได้
- สามารถจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ MySQL Workbench ได้
- สามารถใช้เทคโนโลยี ADO .NET จัดการฐานข้อมูล MySQL ได้
- สามารถใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) จัดการฐานข้อมูลได้
- สามารถเก็บรูปภาพลงฐานข้อมูล MySQL และดึงมาแสดงบนฟอร์มได้
- สามารถเขียนโค้ดแสดงรูปภาพใน DataGridView และแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถเขียนโปรแกรมจัดการ Context Menu ให้ทำงานร่วมกับ DataGridView ได้
- สามารถทำระบบ Login ให้กับโปรแกรม และแสดงชื่อ User ผู้ใช้ปัจจุบันได้
- สามารถพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก โดยใช้ภาษา Visual Basic .NET กับ MySQL ได้
- นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างโปรแกรมทางธุรกิจ เช่น ระบบขายหน้าร้าน POS เป็นต้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Visual Basic .NET
- เหมาะสำหรับคนที่อยากเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูล MySQL
- เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นพัฒนา Windows Application

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- การติดตั้งโปรแกรม และ ใช้งาน Computer - Windows
- หากมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
- Visual Studio 2019 (Free), MySQL Workbench 8.0 (Free)

ผู้สอน

ธานินทร์ แสงงาม (iBasskung)

โปรแกรมเมอร์อิสระ มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมให้กับองค์กร และรับงาน Freelance จากลูกค้าต่างชาติ

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
4:40
บทที่ 1 - เตรียมความพร้อมก่อนพัฒนาโปรแกรม
ตอนที่ 1 - การติดตั้ง Visual Studio Community 2019
6:32
ตอนที่ 2 - การติดตั้ง MySQL Server, MySQL Workbench และอื่น ๆ ในลิงก์เดียว
10:20
ตอนที่ 3 - การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Visual Studio 2019
9:46
ตอนที่ 4 - การใช้งานโปรเจค Source code และ ทดสอบแก้ไขรายการ
8:00
ตอนที่ 5 - วิธีการเพิ่ม และ ลบข้อมูล ในฐานข้อมูล Sakila
11:33
บทที่ 2 - พัฒนา Windows App โดยใช้ Visual Basic .NET กับ MySQL
ตอนที่ 6 - การสร้างโปรเจคใหม่ และ ออกแบบฟอร์ม Customer List
22:59
ตอนที่ 7 - การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Visual Basic .NET
15:00
ตอนที่ 8 - การดึงข้อมูลจาก 4 ตารางมาแสดงบนฟอร์ม โดยใช้ SQL JOIN clause
19:46
ตอนที่ 9 - การค้นหาข้อมูลจาก 4 ตาราง โดยใช้ SQL WHERE clause
11:34
ตอนที่ 10 - เพิ่มความสะดวกในการค้นหาข้อมูล โดยใช้ TextBox KeyDown
4:09
ตอนที่ 11 - การเขียนโค้ดให้แสดง หรือ ซ่อน ที่อยู่ของลูกค้า
11:07
ตอนที่ 12 - การเขียนโค้ดเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับ DataGridView
9:45
ตอนที่ 13 - การดึงรหัสลูกค้า และ รหัสที่อยู่ จากแถวที่เลือกใน DataGridView
6:12
ตอนที่ 14 - การเขียนคำสั่ง SQL DELETE เพื่อลบข้อมูลลูกค้าออกจากตาราง
12:40
ตอนที่ 15 - การสร้าง Auto-complete ให้กับกล่องค้นหา Search box
10:09
บทที่ 3 - ฟอร์ม CRUD สำหรับดู, แก้ไข, และ เพิ่มรายการใหม่
ตอนที่ 16 - การสร้างฟอร์ม CRUD สำหรับดู แก้ไข และเพิ่มรายการใหม่
17:57
ตอนที่ 17 - การเขียนโค้ดสั่งให้เปิดฟอร์ม CRUD ในโหมดต่าง ๆ
14:42
ตอนที่ 18 - เขียนโค้ดแปลงรูปภาพที่เก็บใน MySQL มาแสดงบน Picture box
3:36
ตอนที่ 19 - การดึงข้อมูลจาก MySQL มาแสดงบน TextBox และ Checkbox
11:32
ตอนที่ 20 - การใช้งาน OpenFileDialog เปิดรูปภาพมาแสดงใน PictureBox
8:49
ตอนที่ 21 - เขียนโค้ดแปลงรูปภาพจาก Picture box เพื่อบันทึกลงฐานข้อมูล
5:23
ตอนที่ 22 - เขียนคำสั่ง SQL UPDATE เพื่อแก้ไขข้อมูลลูกค้า และ ที่อยู่
15:10
ตอนที่ 23 - เขียนคำสั่ง SQL INSERT INTO เพิ่มข้อมูล 2 ตาราง แบบต่อเนื่อง
14:37
ตอนที่ 24 - การดึงรูปภาพจาก MySQL มาแสดงในเซลล์ของ DataGridView
9:54
บทที่ 4 - Context Menu และการทำ Text Filters ใน DataGridView
ตอนที่ 25 - ตัวอย่างเมนูคลิกขวา และการ Filter ข้อมูลใน DataGridView
2:10
ตอนที่ 26 - การเพิ่มเมนูคลิกขวา (Context Menu) และใส่ icon ให้สวยงาม
5:10
ตอนที่ 27 - การใช้งาน Context Menu กับ DataGridView (1/2)
11:25
ตอนที่ 28 - การใช้งาน Context Menu กับ DataGridView (2/2)
4:39
ตอนที่ 29 - การ Filter ข้อมูลใน DataGridView โดยใช้เมนูคลิกขวา
17:14
บทที่ 5 - สร้างระบบ Login ด้วย Visual Basic .NET กับฐานข้อมูล MySQL
ตอนที่ 30 - ตัวอย่างระบบ Login ทำงานร่วมกับ MySQL
3:18
ตอนที่ 31 - วิธีการออกแบบฟอร์ม Login
13:39
ตอนที่ 32 - การเขียนโค้ดสั่งให้แสดงฟอร์ม Login
10:43
ตอนที่ 33 - ตรวจสอบการป้อน Username และ Password
5:06
ตอนที่ 34 - เขียนโค้ดระบบ Login กับฐานข้อมูล MySQL
18:28
ตอนที่ 35 - การเขียนโค้ดถามยืนยันผู้ใช้ก่อนการปิดโปรแกรม
6:45