เพิ่มไปรายการที่ชอบ

เล่นตัวอย่าง

สำนักพิมพ์ :

ผู้เล่าเรื่อง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 106.00 ฿

เกี่ยวกับ

เทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพ ผู้จัดการมักจะสูญเสียเวลากว่าครึ่งไปกับการประชุม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ประสบผลตามที่คาดหมาย หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถ - วางแผนและดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิผล - กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น - ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ติดตามความก้าวหน้าของงานที่มอบหมายไป ได้อย่างครบถ้วน - ดำเนินการในขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง สารบัญ บทที่ 1 เริ่มต้นด้วย 8 คำถาม บทที่ 2 การประชุม 5 ประเภท บทที่ 3 ขั้นตอนการประชุม บทที่ 4 บทบาทการเป็นผู้นำการประชุม บทที่ 5 บทบาทผู้เข้าร่วมประชุมที่ดี บทที่ 6 บทบาทของผู้บันทึกผลการประชุม

รายละเอียด

ISBN : 9789749325599

วันวางขาย :

จำนวนตอน : 7 ตอน

ประเภทไฟล์ : Mp4

ขนาดไฟล์ : 42.30 MB

ประเทศ : Thailand

ภาษา : Thai

ความยาวเรื่อง : 01:26:10

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ EXPERNET

กำลังโหลด ...

popup
popup