เพิ่มไปรายการที่ชอบ

เล่นตัวอย่าง

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 39.00 ฿

เกี่ยวกับ

เป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปซึ่งเคยได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมายและพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง ข้อธรรมเทศนา อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือ โอวาทปาติโมกข์ 3 ประการได้แก่ 1.ไม่ทำความชั่วทั้งปวงเว้นจากความชั่วด้วยกาย วาจา ใจ 2.ทำความดีให้ถึงพร้อมด้วย กาย วาจา ใจ 3.ทำจิตใจให้บริสุทธิ์หมดจดผ่องใส

รายละเอียด

ISBN : N/A

วันวางขาย :

จำนวนตอน : 2 ตอน

ประเภทไฟล์ : Mp4

ขนาดไฟล์ : 4.01 MB

ประเทศ : Thailand

ภาษา : Thai

ความยาวเรื่อง : 08:10

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ มงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์

กำลังโหลด ...