0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 219.00 ฿

เกี่ยวกับ

เนื้อหาโดยสังเขป คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สังกัด สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ Update 2559 เป็นส่วนหนึ่งตรงตามหลักสูตรที่ สอศ. กำหนดให้มีการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก เนื้อหาภายในเน้นการเจาะประเด็นเนื้อหาเป็นข้อๆ พร้อมแนวข้อสอบให้ท่านฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วยนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ความรอบรู้ด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของ สอศ. เนื้อหาเข้าใจง่าย อธิบายรายละเอียดเป็นประเด็น พร้อมยกตัวอย่างเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สารบัญ บทที่ 1 นโยบายรัฐบาลและนโยบายการศึกษา บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู บทที่ 3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บทที่ 4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2542 บทที่ 5 พระราชบัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 บทที่ 6 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 บทที่ 7 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 บทที่ 8 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 บทที่ 9 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย บทที่ 10 กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ฯลฯ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 457 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 44.50 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Great idea

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup