0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

การพิจารณาเน้นหนักกับทรัพย์สินทางปัญญาของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่เพิ่งได้รับความสนใจในโลกและยังมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นที่ยังไม่สูงมากนัก การเร่งสืบค้นแสวงหาผ่านช่องทางสิทธิบัตรนั้น อาจได้พบโอกาสให้เกิดการสอดแทรกขึ้นในเวทีใหม่นี้ได้บ้างและทันต่อวัฏจักรอายุของเทคโนโลยี ทั้งน้ำหนักด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมการผลิตหรือบริการ เป็นต้น อีกทั้งโอกาสด้านการศึกษาภาคสังคมที่ควรได้มีภูมิคุ้มกันจากการเป็นประเทศผู้บริโภคเทคโนโลยีโดยสมบูรณ์ ที่อาจได้มีการหลงคล้อยตามประเทศที่พัฒนาแล้วในมุมการโฆษณาชวนเชื่อที่มิควร การร่วมกันสกัดและเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอร่วมจากแหล่งนี้ อาจนำไปสู่การถอดรหัสวิทยาการใหม่ให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้บ้างต่อไป (ติดตามเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/QuantumCryptoThailand & Q-Thai.Org) ร่วมสนับสนุนโครงการ Free eBook บริจาคตามสะดวก สมาคม IEEE Thailand section (ติดต่อ email: thailand_chapter@comsoc.org)

รายละเอียด

ISBN : 978-616-413-846-9

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 86 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 18.47 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ OQC academy

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว