0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 250.00 ฿

เกี่ยวกับ

"หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นสำหรับ “ครูผู้สอน” ทั้งที่มีประสบการณ์ในการสอน ครูผู้สอนใหม่ที่เพิ่งเริ่มชีวิตการเป็นครู นักศึกษาที่เตรียมตัวไปเป็นครู และครูผู้สอนในสถาบันผลิตครู รวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและผู้ที่สนใจทั่วไป มีวัตถุประสงค์ต้องการให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนทักษะการคิด จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain Based Learning) ของผู้เรียนในสถานศึกษาระดับต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้เขียนได้รวบรวม หลักการ แนวคิด กลยุทธ์ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ เพื่อที่ครูผู้สอนจะได้นำไปฝึก ปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ ก่อนที่จะนำไปใช้สอนจริงในห้องเรียน"

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 226 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 25.27 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว