0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 249.00 ฿

เกี่ยวกับ

" วิศวกรรมขนส่งเล่มนี้ ให้ความรู้ในหลากหลายมิติของวิชาวิศวกรรมขนส่ง โดยมี เนื้อหาเริ่มจากพื้นฐานของระบบขนส่ง เศรษฐศาสตร์การขนส่ง การวิเคราะห์และประเมินผลระบบขนส่ง แบบจำลองการจราจรและขนส่ง การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางท่อ และการขนส่งทางอากาศ รวม 8 บท อันประกอบด้วย ทฤษฎี ตัวอย่างโจทย์ แบบฝึกหัดท้ายบท และตัวอย่างกรณีศึกษาอย่างครบถ้วน ซึ่งนิสิต นักศึกษา วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จึงได้รับประโยชน์เต็มที่ทั้งความรู้ และจินตนาการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมขนส่งในอนาคตต่อไป "

รายละเอียด

ISBN : 978-616-556-240-9

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 315 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 121.28 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว