0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 89.00 ฿

เกี่ยวกับ

สรุปหลักไวยากรณ์ / คำศัพท์ / ตัวอย่างประโยค และบทสนทนา แบบเข้าใจง่าย แบบทดสอบท้ายบท และ แบบฝึกหัด Reading / Speaking แนวข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลยแยกสอดในเล่ม แบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) (124 หน้า) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 พร้อมเฉลยละเอียดแยกเล่ม ทบทวนบทเรียนครบทั้งเนื้อหา Grammar / Reading / Speaking ครอบคลุมตามแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ กับแบบฝึกหัดท้ายบท และแนวข้อสอบปลายภาค เหมาะสำหรับทั้งนักเรียน ครูอาจารย์และผู้สนใจสามารถนำไปปรับใช้เป็นนวัตกรรมการสอนได้ สรุปหลักไวยากรณ์ / คำศัพท์ / ตัวอย่างประโยค และบทสนทนา แบบเข้าใจง่าย แบบทดสอบท้ายบท และ แบบฝึกหัด Reading / Speaking แนวข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลยแยกสอดในเล่ม

รายละเอียด

ISBN : 8858716703591

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 150 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 20.73 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว