0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 80.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือขนาดสั้นเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก ๆ ทางรัฐศาสตร์อันเป็นชุดความรู้ขั้นพื้นฐานเหมาะสำหรับ ผู้สนใจทางการเมืองทั่ว ๆ ไป ผู้เขียนมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะย่อหลักการทางรัฐศาสตร์ให้เ ข้าใจง่ายที่สุดและสั้นที่สุด สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ๆ เปรียบเสมือนการพูดคุยกัน ไม่เน้นศัพท์แสงที่เข้าถึงยาก และเป็นหลักการโดยทั่วไปที่ประชาชนพึงทราบ กล่าวคือ ผู้เขียนนำพาท่านผู้อ่านไปพบกับ ความหมายและคำนิยามเกี่ยวกับการเมือง ของเขตของการเมือง (แต่ไม่ได้กล่าวถึงทั้งหมด คัดมาเฉพาะที่สำคัญ ๆ เท่านั้น) อุดมการณ์ทางการเมือง, ปรัชญาการเมือง, สถาบันทางการเมือง ที่สำคัญ ๆ พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์, การปกครองส่วนท้องถิ่น, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, นโยบายสาธารณะ และปิดท้ายด้วยประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย ซึ่งแต่ละหัวข้อนั้นผู้เขียนได้ยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายต่าง ๆ พอประมาณ งานชิ้นนี้จะเรียกว่ากึ่ง ๆ วิชาการก็ย่อมไม่ผิดนัก เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่าย ๆ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับผิดชอบทั้งหมด และจะแก้ไขให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ในการปรับปรุงครั้งถัดไป สุดท้ายนี้ ก็ขอบกล่าวแต่เพียงคำเดิม ๆ ที่เคยกล่าวมาแล้วหลายเล่ม ๆ คือ กราบขอบพระคุณ ที่เข้ามาส่อง หรือซื้อหา หรือเปิดผ่าน เพียงเท่านี้ ผู้เขียนก็ปลื้มใจเป็นที่สุด ขอให้เพลิดเพลินเจริญใจ ทุกตัวอักษร ลองลิ้มรส และเสพงานชิ้นนี้ ดูนะครับ

รายละเอียด

ISBN : 978-616-586-360-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 66 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 22.17 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ เดือนกระจ่าง

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup