0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 199.00 ฿

เกี่ยวกับ

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (Labour Law in Terms of Dismissal) อธิบายความด้านกฎหมายแรงงาน ประกอบกับเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลาออก ตกลงเลิกสัญญาจ้าง เลิกจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ข้อจำกัดในการใช้สิทธิเลิกจ้าง ใบผ่านงาน การยื่นคาร้องขอต่อพนักงานตรวจแรงงาน ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 10 นี้ ได้มีการเพิ่มคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ อธิบายให้ผู้อ่านและผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจกฎหมายแรงงานได้อย่างถูกต้อง นำไปใช้ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม อันจะก่อประโยชน์ทั้งลูกจ้าง นายจ้าง บุคคลที่เกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม

รายละเอียด

ISBN : 978-616-302-178-6

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 375 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 27.01 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup