0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 120.00 ฿

เกี่ยวกับ

ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย อาจมีความจำเป็นต้องเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาพบเพื่อให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิธีการออก “หมายเรียก” ส่วนการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล กฎหมายกำหนดให้ศาลเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลย์การใช้อำนาจของเจ้าพนักงานตามกฎหมายต่าง ๆ โดยกำหนดให้ การออก “หมายเรียก หมายจับ หมายค้น หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย” ให้เป็นอำนาจของศาลในการพิจารณาออกหมายตามกฎหมาย ในปัจจุบันมีข้อกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับ “หมายเรียก หมายจับ หมายค้น หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย” จำนวน 88 กฎหมาย 243 มาตรา ผู้เขียนจึงได้ทำการรวบรวมข้อกฎหมายดังกล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษาต่อไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 119 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 12.18 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Thailawbook

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup