0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

การสร้างสื่อมัลติมีเดีย เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบและมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ในที่นี้จะกล่าวถึงโปรแกรม Construct2 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานมัลติมีเดียด้วย มาตรฐานภาษา HTML5 ชิ้นงานที่สร้างขึ้น จึงสามารถเผยแพร่และใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ประกอบกับตัวโปรแกรมออกแบบให้สามารถพัฒนาชิ้นงานได้หลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างเกมส์ในรูปแบบของสองมิติ การใช้งานโปรแกรม Construct2 ค่อนข้างง่ายเหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Construct2 สำหรับสร้างสื่อการเรียนการสอน จึงมีความเหมาะสม และจำเป็นอย่างยิ่งกับการเรียนการสอนในสมัยปัจจุบัน สื่อการเรียนการสอนที่ดี จะทำให้ผู้เรียนมีความสนุกกับการเรียน และส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ การเริ่มต้นสร้างสื่อการเรียนการสอน สามารถทำได้โดยการศึกษาจากตัวอย่างที่น่าสนใจ หนังสือเล่มนี้ ใช้ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนในการอธิบาย พร้อมกับภาพประกอบโดยละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับ ทำให้ง่ายที่จะเข้าใจ เรียนรู้ และฝึกฝน จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในลักษณะต่างๆ แม้ว่าไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็ตาม

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 39 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 8.77 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ sp2014

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว