1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 349.00 ฿

เกี่ยวกับ

ปัจจุบันความรู้ทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว วิชากุมารเวชศาสตร์เป็นศาสตร์ทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตำรากุมารเวชศาสตร์เล่มนี้ ประกอบด้วยด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการวินิจฉัยโรคจากอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยทางกุมารเวชศาสตร์ อีกทั้งในส่วนท้ายท้ายเล่มได้รวบรวมสูตรการคำนวณและค่าอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยเด็ก โดยคณาจารย์ในภาควิชาที่มีครบทุกสาขาวิชาได้ช่วยกันนิพนธ์ต้นฉบับ หนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่ได้มาตรฐานอื่น ๆ ต่อไป

รายละเอียด

ISBN : 978-616-438-605-1

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 421 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 188.39 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup