0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

"หนังสือเรียนวิชา คู่มือเรียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Access 2010 รหัส 2204-2008 เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำหนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหารายวิชาทั้งหมด 10 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวฐานข้อมูล รู้จัก Access 2010, การสร้างตารางเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูลและตาราง การสร้างคิวรีเบื้องต้น ฟอร์มและคอนโทรลเบื้องต้น การจัดการคอนโทรลของฟอร์ม การสร้างฟอร์มแบบซับซ้อน การสร้างรีพอร์ต ภายในเล่มมีการอธิบายการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน พร้อมภาพประกอบที่ชัดเจนเข้าใจง่าย"

รายละเอียด

ISBN : 9786160818600

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 249 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 40.69 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup