0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 45.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ“คู่มือมนุษย์” เป็นคำบรรยายของพระเดชพระคุณ พระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสอินฺทปญฺโญ)หรือท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลราอำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี นั้นได้รับการยอมรับ และเป็นที่นิยมชมชอบจากชาวพุทธ อย่างกว้างขวางจนมีการนำไปแปลเป็นภาษาต่างๆ ในหลายประเทศ ทั้งนี้ ก็เพราะว่าท่านพุทธทาสได้บรรยายเรื่องที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกคนควร จะต้องรู้และควรจะต้องปฏิบัติตามให้จงได้ เพื่อความเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง เนื้อหาของหนังสือ “คู่มือมนุษย์” ฉบับสมบูรณ์ เป็นคำบรรยาย อบรมที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้แสดงแก่ผู้ที่จะรับการโปรดเกล้าฯเป็น ตุลาการรุ่นปี ๒๔๙๙ ณ ห้องบรรยายของเนติบัณฑิสภาอยู่ในช่วง วันที่ ๒ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๙๙ แสดงจำนวน ๑๐ ครัั้ง แบ่งเป็น ๑๐ หัวเรื่อง ตามลำดับดังนี้ ครั้งที่ ๑ : ใจความสำคัญของพุทธศาสนา (พุทธศาสนามุ่งอะไรเป็นอะไร) ครั้งที่ ๒ : ไตรลักษณ์ (ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง) ครั้งที่ ๓ : อุปาทานสี่ (อำนาจของความยึดติด) ครั้งที่ ๔ : ไตรสิกขา (ขั้นของการปฏิบัติศาสนา) ครั้งที่ ๕ :เบญจขันธ์ (คนเราติดอะไร) ครั้งที่ ๖ : สมาธิและวิปัสสนาตามธรรมชาติ (การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ) ครั้งที่ ๗ : สมาธิและวิปัสสนาตามหลักวิชาในรูปเทคนิค (การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา) ครั้งที่ ๘ : อริยบุคคลกับการละกิเลส (ลำดับแห่งความหลุดพ้นจากโลก) ครั้งที่ ๙ : พุทธศาสนากับคนทั่วไป (พุทธศาสนาสอนศิลปะการเป็นคน) ครั้งที่ ๑๐ : ตุลาการตามอุดมคติแห่งพระพุทธศาสนา (ภาคสรุปความ) ดังนี้แล้ว สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จึงได้นำคำ บรรยายอันเปี่ยมคุณค่าของท่านพุทธทาสภิกขุมาเรียบเรียงและจัดพิมพ์ ใหม่ เป็นฉบับอ่านง่าย เข้าใจง่าย โดยแยกเป็นหัวเรื่องละ ๑ เล่ม เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่าน เพิ่มภาพประกอบพร้อมคำการ์ตูน ชูคำเด่น เน้นข้อความสร้างหัวข้อหน้าแบ่งวรรคตอนซอยขึ้นบรรทัดใหม่หน้าใหม่ใส่สีสันเสริมธรรมให้ผู้อ่านอ่านเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเมื่ออ่านไปทีละเล่มทีละหัวเรื่องแล้วจะทำให้เราเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนและหลักปฏิบัติ ที่ถูกต้องทางพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นทีละขั้นในที่สุด ในหนังสือ “คู่มือมนุษย์ฉบับอ่านง่ายเข้าใจง่ายเล่มที่ ๒”นี้ มีชื่อหัวเรื่องที่สำคัญว่า“ไตรลักษณ์”(ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง) เป็นการนำเสนอใจความสำคัญโดยย่อของพุทธศาสนาอย่างเรียบง่ายและ ชัดแจ้งที่สุดแก่บุคคลทั่วไปทุกประเภท ดังคำกล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่า...“การพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงว่างจากความหมาย หรือ สาระที่ควรเข้าไปยึดถือนั้นเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาแท้” ดังนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นคู่มือชี้ทาง ให้เราทุกคนได้พบเจอแสงสว่างแห่งชีวิตเพื่อมุ่งสู่เส้นทางแห่งการดับทุกข์ อย่างสิ้นเชิง สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในที่สุด ขออนุโมทนา สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

รายละเอียด

ISBN : ISBN 9786167047256

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 81 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 212.65 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17