0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

ความขัดแย้ง เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาหรือลดการกระตุ้นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาโดยใช้ทักษะต่าง ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความขัดแย้งให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ อาจจะเป็นความขัดแย้งในตัวบุคคล ระหว่างบุคคล หรือเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การ โดยสาเหตุของความขัดแย้งเหล่านั้นอาจจะมาจากปัญหาต่าง ๆเช่น การสื่อสาร ข้อมูลในการสื่อสาร ความเชื่อ ค่านิยม ดังนั้น ความขัดแย้งจึงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อยู่คู่กับมนุษย์ไม่ว่าจะในระดับบุคคลหรือในระดับสังคม ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ความขัดแย้งบางครั้งก่อให้เกิดประโยชน์ในการได้แนวคิดใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ แต่บางครั้งถ้าจัดการไม่ดีก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้เช่นเดียวกัน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 50 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 4.46 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม/สนพ.พิมพ์วลี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup