0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ INFOGRAPHIC แพ่ง ฉบับ LawDD เล่มนี้ ผู้เขียนมีความตั้งใจอยากนำเสนอเนื้อหาของนิติกรรมสัญญา ซึ่งหากจะพูดถึงการศึกษากฎหมายในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างจดจำยากเพราะมีหลักกฎหมายที่ต้องทำความเข้าใจ แต่อย่างไรก็ตาม หากมองในภาพรวม นิติกรรมสัญญา เป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคลซึ่งมีเจตนาจะทำนิติกรรมร่วมกัน แม้กฎหมายจะให้เสรีภาพในการแสดงเจตนาก็ตาม แต่กฎหมายยังเข้ามาควบคุมการทำนิติกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งหากมิได้กระทำตามบทบัญญัติดังกล่าว กฎหมายก็ได้กำหนดผลของการกระทำขัดต่อกฎหมายเอาไว้เช่นเดียวกัน ดังนั้น พวกเรานักกฎหมายทุกท่าน จึงต้องศึกษากฎหมายในส่วนของนิติกรรมสัญญา เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ทั้งเรื่องของการสอบและการนำไปประกอบอาชีพต่าง ๆ ในการวิเคราะห์นิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ว่าอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นักกฎหมายทุกท่านเข้าใจเนื้อหาในส่วนของนิติกรรมสัญญาไม่มากก็น้อย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 66 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 6.45 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ หนังสือกฎหมาย INFOGRAPHIC ฉบับ LawDD

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup