0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 319.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ วิธีวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช กล่าวถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแผนการผสมพันธุ์ การทดสอบพันธุ์ และการคัดเลือกพันธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการปรับปรุงพันธุ์พืช ทำให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชมีความเข้าใจแผนการผสมพันธุ์ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และคัดเลือกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 13 บท ตั้งแต่วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบปกติ (conventional breeding) จนถึงวิธีวิเคราะห์ข้อมูลจากการคัดเลือกพืชในระดับยีโนม (genomic selection) ในแต่ละบทมีตัวอย่างข้อมูลจากแผนการผสมพันธุ์และการทดสอบพันธุ์ แสดงวิธีวิเคราะห์ และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ยังได้เขียน Biometric.KPS ซี่งเป็น R package ที่ประกอบด้วยข้อมูลและฟังก์ชันต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างของหนังสือทั้งเล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับ R (R-language and environment for statistical computing and graphics) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถ download ได้ฟรี

รายละเอียด

ISBN : 978-616-556-242-3

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 518 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 56.61 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว