0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 249.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือนี้กล่าวถึง  ความรู้พื้นฐานของข้าวสาลี  ด้วยการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยแบ่งเนื้อหาเป็นสามส่วนใหญ่ ส่วนที่หนึ่ง : ข้าวสาลี  ให้ความรู้และความเข้าใจถึงความเป็นมาและความสำคัญของข้าวสาลี  และผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวสาลี  และแป้งสาลีต่อผู้บริโภคชาวไทย  แสดงลักษณะโครงสร้างของข้าวสาลี  องค์ประกอบทางเคมี  ชนิดและลักษณะ  ตลอดจนคุณภาพของข้าวสาลี  เพื่อเป็นประโยชน์ในการซื้อขายข้าวสาลีให้เหมาะสมต่อลักษณะและผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการ     ส่วนที่สอง : การแปรรูปข้าวสาลี  อธิบายถึงหลักการโม่ข้าวสาลี  โดยเริ่มจากการตกลงซื้อ - ขาย  ไปจนถึงขั้นตอนการแปรรูปข้าวสาลีให้เป็นแป้งสาลี  ต่อจากนั้นก็กล่าวถึง  คุณลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของแป้งสาลี  คุณภาพของแป้งสาลีในด้านการตรวจสอบ  การเก็บรักษาและคุณค่าทางโภชนาการของแป้งสาลี    ส่วนที่สาม : การใช้ประโยชน์จากแป้งและข้าวสาลี  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำแป้งและข้าวสาลีไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหลัก  อาหารว่าง  และอาหารหวาน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 3 ลักษณะ  คือ  ผลิตภัณฑ์อาหารเส้น  ผลิตภัณฑ์ขนมอบและอื่น ๆ  และผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีรูปแบบต่าง ๆ

รายละเอียด

ISBN : 978-553-326-2

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 307 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 54.99 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17