0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

กรดนิวคลีอิกเป็นสารชีวโมเลกุลที่สำคัญอย่างยิ่งภายในเซลล์ ประกอบด้วยกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid, DNA) และกรดไรโบนิวคลีอิก (ribonucleic acid, RNA) ทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรม และควบคุมทุกกระบวนการภายในเซลล์ หนังสือชีวเคมีของกรดนิวคลีอิกให้ความรู้เกี่ยวกับ ชนิด โครงสร้าง สมบัติ และการทำงานของกรดนิวคลีอิก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งด้านการแพทย์ การผลิตยา การเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และเกษตรกรรม จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

รายละเอียด

ISBN : 978-616-556-248-5

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 154 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 122.28 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว