0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 389.00 ฿

เกี่ยวกับ

"หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนและผู้ร่วมงานได้เก็บรวบรวมตัวอย่าง จากอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลายแห่งทั่วประเทศไทย นำมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และลักษณะที่ต้องตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์รวมทั้งการวิเคราะห์ทาง DNA ของราบางชนิดที่สามารถแยก DNA ออกมาได้เพื่อนำมาประกอบการจัดจำแนก ผู้เขียนได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อจัดทำหนังสือนี้ในโอกาสฉลอง 60 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็ดและราขนาดใหญ่ในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเชื้อราในไฟลัม Basidiomycota และไฟลัม Ascomycota ในไฟลัม Basidiomycota ได้บรรยายถึงเห็ดในชั้น Basidiomycetes มีทั้งสิ้น 11 อันดับ 51 วงศ์ 154 สกุล และ 375 ชนิด ในไฟลัม Ascomycota ได้บรรยายถึงราขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในชั้น Ascomycetes มีทั้งสิ้น 11 อันดับ 19 วงศ์ 28 สกุล และ 49 ชนิด การจัดจำแนกกลุ่มได้จัดตามหนังสือ Dictionary of Fungi edition 9 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการ ทั่วไป และเป็นประโยชน์กับคนรักเห็ดราโดยเฉพาะในเวลาเก็บเห็ดราภาคสนาม"

รายละเอียด

ISBN : 978-974-9934-33-3

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 531 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 87.42 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว