0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 79.00 ฿

เกี่ยวกับ

นายจ้างหรือบริษัทต้องจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างภายใต้สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งสวัสดิการพื้นฐานและสวัสดิการส่วนเพิ่มเติม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกจ้างและครอบครัวของพนักงาน ทั้งนี้ สวัสดิการที่นายจ้างมอบให้ลูกจ้างนั้นจะมีประเด็นด้าน “ภาษี” ที่ควรคำนึงถึงทั้งของส่วนของนายจ้างและส่วนของลูกจ้าง ส่วนของนายจ้างควรวางแผนภาษีแยกรายการรายจ่ายที่เกี่ยวกับสวัสดิการ เพื่อนำไปคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ถูกต้อง ต้องศึกษาว่าแบบใดจึงจะนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ไม่ต้องห้ามในการนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่าย ส่วนฝ่ายพนักงานที่ได้รับสวัสดิการจากบริษัท ไม่ว่าจะได้รับเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ที่ได้รับซึ่งคำนวณได้เป็นเงิน ย่อมถือได้ว่าพนักงานได้รับเงินได้พึงประเมิน พนักงานต้องนำเอาสวัสดิการที่ได้รับดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ได้รับ ข้อมูลและตัวอย่างของภาษีของทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างว่าต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเรื่องของสวัสดิการและดำเนินการในเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดกฎหมายและเกิดปัญหาในการยื่นภาษี

รายละเอียด

ISBN : 9786163023582

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 19 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 13.40 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ธรรมนิติ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup