1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 799.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ใช้ความสามารถของโปรแกรม Power BI Desktop ได้แก่ สร้างแบบจำลองข้อมูล (Data model) สร้างสูตรคำนวณ (Data Analysis Expression หรือ DAX) และสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) นำมาประยุกต์สร้างรายงานวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลา (Time Series Analysis Dashboard) วิเคราะห์รายได้ ต้นทุนขายสินค้า กำไรขั้นต้นและปริมาณขายสินค้าเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญ (Insights) ที่เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้ออกแบบเป็น 5 บทเรียน มีรายละเอียด ดังนี้ CHAPTER 1 ทบทวนเรื่องเทคนิคสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ ได้แก่ ภาพรวมการสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ เมนูการใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop และการใช้คำสั่งสร้างรายงาน CHAPTER 2 ทบทวนเรื่องแบบจำลองข้อมูล (Data model) ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและรายละเอียดของตารางข้อมูลสำหรับสร้างรายงาน CHAPTER 3 ทบทวนเรื่อง Data Analysis Expression (สูตรคำนวณ) ได้แก่ ฟังก์ชันที่ใช้สร้างสูตรคำนวณและรายละเอียดสูตรคำนวณสำหรับสร้างรายงาน CHAPTER 4 สร้างแบบจำลองข้อมูล (Data model) ได้แก่ การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลต่างๆ การเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้งาน สร้างตารางวันที่และสร้างแบบจำลองข้อมูล CHAPTER 5 สร้างรายงานวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลา สำหรับลูกค้าที่ซื้อหนังสือE-bookผ่านช่องทาง Ookbee หรือ MEB ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่เพจ DATA STORM หรือ พิมพ์link https://www.facebook.com/admindatastorm แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินไปทางข้อความ เพื่อรับ Dataset ไฟล์ข้อมูลสำหรับใช้ฝึกฝนค่ะ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 244 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 88.24 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ DATA STORM

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup