0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 35.00 ฿

เกี่ยวกับ

นิยายหรือนิทานที่เขียนด้วยกลอน ปรากฏมากมายหลายเรื่องตอนยุคต้นรัตนโกสินทร์ราวสองร้อยปีก่อน งานเขียนประเภทนี้ในปัจจุบันพบเห็นได้น้อยมากจนแทบสูญหายไปจากสารบบหนังสือไทย พุทธประวัติเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ชาดกเป็นเหตุการณ์ในอดีตชาติของพระองค์ ทั้งสองอย่างมีองค์ประกอบคล้ายนิทานหรือนิยายแฟนตาซี จะเรียกว่าเป็นนิทานธรรมก็ได้ การศึกษาพุทธธรรมในแนวทางนี้จึงสนุกเพลิดเพลินอย่างยิ่ง สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกเพศทุกวัย “พุทธศิลป์คำกลอน ๗” เล่มนี้ประกอบด้วยชาดก ๒ เรื่อง ๑. รักนิรันดร์เจ้าจันทร์กินรี (จันทกินนรชาดก) เรื่องราวความรักอันมั่นคงระหว่างจันทกินนรและจันทกินรีสองสามีภรรยา อดีตชาติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระนางยโสธราพิมพา ๒. โคดำกาฬกะ (กัณหชาดก) ความเป็นผู้เอาการเอางาน หนักเอาเบาสู้ และความยึดมั่นกตัญญู ของโคดำที่มีต่อยายชรามารดาของตน ชาดกทั้งสองเรื่องนี้ต่างจากเรื่องที่เขียนก่อนหน้าในพุทธศิลป์คำกลอน ทั้งหกเล่มที่เขียนด้วยกลอนเพียงอย่างเดียว โดยเล่มนี้เขียนด้วย ฉันทลักษณ์สามแบบ คือกลอน๘ กาพย์ยานี๑๑ และกาพย์ฉบัง๑๖ รวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน แยกตามเหตุการณ์และช่วงเวลาของเรื่อง จำนวนคำและจังหวะการอ่านที่ต่างกันของฉันทลักษณ์ให้อารมณ์ความรู้สึกกันคนละแบบ ผู้อ่านท่านที่ไม่ชินกับร้อยกรองอย่าได้หวั่นวิตกไป การอ่าน ฉันทลักษณ์ทั้งสามแบบ ต่างกันแค่การเว้นวรรคคำเท่านั้นเอง ผู้เขียนได้แสดงผังการอ่านตอนเปลี่ยนฉันทลักษณ์เอาไว้ เพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่ชินร้อยกรองเข้าใจได้โดยง่าย ทั้งสองเรื่องเขียนด้วยฉันทลักษณ์สามแบบความยาวรวม ๓๕๑ บท หวังว่าผู้อ่านท่านจะได้ความสนุกและประโยชน์ข้อคิดจากเนื้อเรื่อง ผ่านท่วงทำนองของฉันทลักษณ์ทั้งสามแบบดังกล่าว

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 49 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 11.65 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ซัน เอื้อไพบูลย์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup