4 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 299.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ “Tarot Major Cards: Mind Mapping: ไพ่ทาโรต์เมเจอร์ แผนที่ความคิด” เขียนโดย อ.ดานีย์ (หลานดวงสุริยะเนตร) ดาริณี นันทาวรนุช เป็นการนำเสนอความหมายของไพ่ทาโรต์ โดยเน้นเฉพาะไพ่ชุดเมเจอร์อาร์คานา 22 ใบ ในรูปแบบ Mind Mapping แผนที่ความคิด ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้ศึกษามองเห็นภาพการแปลความหมายของไพ่ทาโรต์ชุดเมเจอร์อาร์คานาในแต่ละใบอย่างชัดเจนและสามารถต่อยอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ ก่อนที่จะได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดในไพ่ชุดไมเนอร์อาร์คานาต่อไป การนำไพ่ทาโรต์เข้าสู่ Mind Mapping ระบบแผนที่ความคิดนั้น ผู้เขียนได้กำหนดหัวข้อในการแปลไพ่แต่ละใบออกเป็น 7 หัวข้อ ดังนี้ (1) ชื่อไพ่แต่ละใบ/หมายเลขไพ่ (2) ตำนานเทพ (3) สัญลักษณ์ (4) นิสัย (5) การงาน (6) ความรัก (7) การเงิน หากได้พิจารณาทั้ง 7 หัวข้อดังกล่าวไปพร้อม ๆ กันกับการพิจารณาหน้าไพ่ ผู้ศึกษาจะเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนตามรูปแบบแผนที่ความคิด นอกจากการนำเสนอความหมายรูปแบบแผนที่ความคิดแล้ว ผู้เขียนยังมีการนำเสนอ “วลีเด็ดของไพ่แต่ละใบ” รวมไปถึงการอธิบายความหมายของสัญลักษณ์บนหน้าไพ่ และการให้แนวทางการพยากรณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบของไพ่ทั้งหมด 22 ใบ ตลอดจนเทคนิคการวางไพ่ การอ่านหน้าไพ่ตามตำแหน่ง และการสรุปความหมายตามเทคนิคการวางไพ่ ดังนี้ เทคนิคการวางไพ่แบบ 3 ใบ เพื่อใช้… (1) วัดอุณหภูมิ… (2) จับยาม… (3) การเชื่อมโยงจากอดีต ปัจจุบัน อนาคต เทคนิคการวางไพ่แบบ 5 ใบ เพื่อใช้… ตอบหนึ่งคำถาม… เทคนิคการวางไพ่ทำนายเรื่องความรัก… การวางไพ่แบบเซลติกครอส เพื่อดูเรื่องราวของชีวิตการนำเสนอทั้งช่วงต้นและช่วงท้ายของหนังสือ “Tarot Major Cards: Mind Mapping: ไพ่ทาโรต์เมเจอร์ แผนที่ความคิด” ผู้ศึกษาจะเข้าใจวิธีการสับไพ่ การจับไพ่ การเก็บรักษา กรอบแนวคิดไพ่ทาโรต์ ข้อปฏิบัติ คุณลักษณะที่ดีของนักพยากรณ์ ข้อพึงปฏิบัติของนักพยากรณ์ ข้อห้ามในการใช้ไพ่ทาโรต์ การกำหนดการตั้งจิตอธิษฐาน การอธิบายความแตกต่างระหว่างไพ่ชุด The Major Arcana และ The Minor Arcana ดังนั้นทุกท่านที่ได้อ่านหนังสือ “Tarot Major Cards: Mind Mapping: ไพ่ทาโรต์เมเจอร์ แผนที่ความคิด” เล่มนี้ จะเกิดความชัดเจนในไพ่ทาโรต์ชุดเมเจอร์อาร์คานาในที่สุด

รายละเอียด

ISBN : 978-616-586-648-4

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 148 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 42.47 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ อ.ดานีย์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup