0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 459.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมุ่งเน้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยกับการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา และแนวโน้มของการดูแลสตรีตั้งครรภ์ของประเทศไทยในอนาคต โดยอ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์เชิงประจักษ์ที่ทันสมัย และได้นำเสนอแนวเวชปฏิบัติจากสถาบันหลักซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติรวมถึงแนวเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลศิริราชเอง ตลอดจนมีการนำเสนอผลงานวิจัยในสตรีตั้งครรภ์ไทยของสถาบันอื่นที่น่าสนใจ รวมทั้งผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้นิพนธ์เองที่นำมาประยุกต์ใช้สำหรับการดูแลสตรีตั้งครรภ์และการเรียนการสอนให้แก่แพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รายละเอียด

ISBN : 978-616-443-143-0

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 427 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 116.75 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว