0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 180.00 ฿

เกี่ยวกับ

สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย ราคาปก : 225 บาท ด้วยหน่วยงานที่จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนโดยกระทรวงศึกษาธิการจีนได้ปรับเปลี่ยนระบบการสอบจากเดิม 6 ระดับ เป็น 9 ระดับ ประกอบด้วยขั้นต้น 3ระดับ (1-3) ขั้นกลาง 3 ระดับ (4-6) และขั้นสูง 3 ระดับ(7-9) แล้วนั้น หนังสือ “300 อักษรจีนใน HSK 1 ระบบใหม่” จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจHSK (HZnyJ ShuKpIng kAosh< ฮั่นอวี่ สุ่ยผิง เข่าซื่อ) คือการสอบวดั ระดบั ความรู้ภาษาจนี กลางของผู้ทีมิ่ได้เป็นเจ้าของภาษา หรือผู้ที่ศึกษาภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สอง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันภาษาเชิงวิชาการ และภาษาที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพHSK ระดับ 1 ผู้ศึกษาจำเป็นต้องรู้อักษรจีนทั้งสิ้น 300 ตัวอักษร นอกเหนือจากคำศัพท์ 500 คำ โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเรียงลำดับตัวอักษรตามเสียงอ่านพินอิน a-z กำกับเสียงอ่านด้วยคำอ่านพินอินและคำอ่านภาษาไทย บอกรายละเอียดต่างๆ ของตัวอักษรได้แก่ หมวดอักษร จำนวนขีด ส่วนประกอบอักษร และลำดับขีด พร้อมตัวอย่างประโยคง่ายๆ เพื่อความเข้าใจตัวอักษรจีนนั้นๆ ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

รายละเอียด

ISBN : 9786165787727

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 361 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 92.12 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup