0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 150.00 ฿

เกี่ยวกับ

เมื่อบุคคลใดถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด และถูกเจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่นๆ ทำการจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาหรือถูกฟ้องต่อศาลแล้วก็ตาม กฎหมายก็ยังให้สันนิษฐานว่าบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยดังกล่าวยังเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดให้เป็นผู้กระทำความผิดแล้ว ดังนั้น ผู้ต้องหาหรือจำเลย จึงมีสิทธิที่จะประกันตัวได้ในชั้น ผัดฟ้อง ฝากขัง หรือชั้นพิจารณาของศาล ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ในปัจจุบันมีกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิในการขอปล่อยชั่วคราวของผู้ที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวของกระบวนการยุติธรรมในชั้นต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมากถึง 21 ฉบับ 73 มาตรา ผู้เขียนจึงได้ทำการรวบรวมข้อกฎหมายเกี่ยวกับ “การปล่อยชั่วคราว” ไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษาต่อไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 128 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 12.94 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Thailawbook

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup