0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 249.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้สรุปรวบรวมคำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับค่าจ้าง ตั้งแต่อดีต จนถึง ปีล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2564 โดยได้รวบรวมแยกประเภทเงินต่างๆ ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่าเป็นค่าจ้าง และไม่เป็นค่าจ้าง เพื่อสะดวก และง่าย ต่อการสืบค้น ซึ่งผู้เขียนได้หวังเป็นอย่าางยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ตามสมควรสำหรับผู้ทำงานด้านงานบุคคล และผู้สนใจกฎหมายแรงงาน "ค่าจ้าง" ถือ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการจ้างงาน เนื่องจาก "ค่าจ้าง" เป็นฐานในการคำนวณเงินต่างๆ มากมาย เช่น ค่าชดเชย ค่าล่วงเวลา เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาคำพิพากษาเกี่ยวกับค่าจ้างตามแนววินิจฉัยของศาลย่อมเป็นประโยชน์กับงานทรัพยากรบุคคลอย่างยิ่ง เชิดศักดิ์ กำปั่นทอง

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 208 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 157.27 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ เชิดศักดิ์ กำปั่นทอง

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup