0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 35.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือกฎหมายสถาบันการเงินฉบับหนึ่งในไม่กี่ฉบับที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยอธิบายบทบัญญัติแต่ละเรื่องแต่ละมาตรา เป็นแผนภาพ ประกอบตัวบทกฎหมายและประกาศซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่น่าจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ ก็น่าจะเป็น นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชากฎหมายว่าด้วยการเงินการธนาคาร ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือแม้กระทั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งไม่รวมเฉพาะนักกฎหมายหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) แต่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินในส่วนของ “BAU” หรือ Business as Usual ด้วย

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 144 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 18.70 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.จิรานุวัฒน์ ธัญญะเจริญ

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว