0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 495.20 ฿

เกี่ยวกับ

ตำรา "การประเมินแหล่งทรัพยากรธรณี - Geological Resources Evaluation" เล่มนี้เป็นตำราที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอน สำหรับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจแหล่งทรัพยากรธรณีภาคสนามกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าเชิงพาณิชย์ของแหล่งทรัพยากรธรณี เฉพาะส่วนที่เป็นแหล่งดิน แหล่งทราย แหล่งหิน และแหล่งแร่ ตำราเล่มนี้ มีการอธิบายเชิงทฤษฎีประกอบกับแนวทางการหาค่าผลลัพธ์เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา นอกจากใช้วิธีการวิเคราะห์พื้นฐาน ยังใช้วิธีกราฟิกกับวิธีธรณีสถิติประกอบ อนึ่งต้นฉบับที่เป็นรูปผังกราฟ หรือรูปตัดดิ่ง มีการกำหนดมาตราส่วนเชิงเส้นไว้ แต่จำเป็นต้องมีการย่อขนาดลงจากเดิม เพื่อให้มีขนาดเหมาะสมกับการจัดทำเป็นตำราขนาด 16 หน้ายก ผู้อ่านควรวัดใหม่บนกระดาษของตำรา เช่น ถ้าวัดได้ 2.90 ซม. เท่ากับ 30 เมตร ให้ใช้ค่าที่วัดได้ใช้ในการคำนวณ ซึ่งเป็นค่าผลลัพธ์เช่นเดียวกันกับที่ผู้เขียนคำนวณจากต้นฉบับเดิม

รายละเอียด

ISBN : 978-616-443-341-0

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 681 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 92.15 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup