0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 149.00 ฿

เกี่ยวกับ

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่จะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในการดำเนินการวิจัยเพื่อตอบปัญหาการวิจัยเพื่อให้ได้ผลสรุปการวิจัยที่ดีที่สุด ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชากร และกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบต่าง ๆเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี เพื่อให้ได้ผลสรุปการวิจัยที่มีประโยชน์ในการดำเนินการวิจัยที่ให้ได้ผลสรุปดีที่สุดและสิ้นเปลืองทรัพยากรในการดำเนินการวิจัยให้น้อยที่สุด ภายในหนังสือ“การสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling)” เล่มนี้ ได้สรุปและอธิบายวิธีการในการสุ่มตัวอย่าง การเลือกตัวอย่าง รูปแบบต่าง ๆในการสุ่มตัวอย่างและความรู้ที่เกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ประชากรที่เหมาะสม เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำงานได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 53 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 5.03 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม/สนพ.พิมพ์วลี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup