0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

การพิจารณาความสามารถขององค์กร และวิเคราะห์ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต เพื่อบอกทิศทางการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่จะบรรลุตามเป้าหมายต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น ในการวางแผนที่นำมาใช้เพื่อกำหนดแผนการทำงานด้านธุรกิจในมุมต่าง ๆ ในระยะยาวอย่างสอดรับกับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการก้าวไปในอนาคต จำเป็นจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ภายในหนังสือ“การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)” เล่มนี้ จึงได้สรุปและอธิบายถึง กระบวนการและแนวคิดสำคัญในการวางแผนต่าง ๆลักษณะ และรูปแบบต่าง ๆ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์องค์การฯลฯ จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเพื่อเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการวางแผนต่าง ๆได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 50 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 4.24 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม/สนพ.พิมพ์วลี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup