18 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 499.00 ฿

เกี่ยวกับ

"โรคผิวหนังในเด็กเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์ รวมทั้งตจแพทย์ล้วนมีโอกาสที่จะได้ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ โรคที่พบบ่อยในเด็กนั้นแตกต่างจากผู้ใหญ่ ผื่นโรคเดียวกันอาจมีลักษณะเหมือนกัน แต่การประเมิน การรักษาอาจต่างกัน แพทย์ควรต้องคำนึงถึงขนาดยา ผลข้างเคียงที่อาจมีต่อพัฒนาการ การเจริญเติบโตของเด็ก และอันตรายที่ควรพึงระวังในระยะยาว แม้โรคส่วนใหญ่จะไม่มีอันตราย แต่มักก่อให้เกิดความกังวลกับผู้ป่วยและผู้ปกครอง ทำให้ขาดความมั่นใจ เสียบุคลิก คุณภาพชีวิตด้อยลง ตำราโรคผิวหนังเด็กนี้ ผู้นิพนธ์ได้รวบรวมปัญหาให้ครอบคลุมกลุ่มโรคที่พบบ่อยในเด็กไทย โดยมีวัตถุประสงค์หวังให้ผู้อ่านใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคผิวหนัง แม้ปัจจุบันองค์ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ ในการดูแลรักษาโรคผิวหนังมีความเจริญก้าวหน้าไปมาก แต่ผู้นิพนธ์พยายามอ้างอิงข้อมูลของผู้ป่วยเด็กไทย โดยเฉพาะงานวิจัยของผู้นิพนธ์เอง อีกทั้งยังสอดแทรกประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยไว้ให้มากที่สุด การนิพนธ์พยายามยึดหลักทางภาษาศาสตร์ให้ถูกต้องตามราชบัณฑิตยสถาน ใช้ศัพท์บัญญัติตามฐานข้อมูลงานวิชาการของราชบัณฑิตยสถานให้มากที่สุด แต่หากศัพท์ทางการแพทย์ที่ราชบัณฑิตยสถานยังไม่ได้บัญญัติไว้ ผู้นิพนธ์ขอใช้คำทับศัพท์เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้นิพนธ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้จากตำราโรคผิวหนังเด็กเล่มนี้จะยังประโยชน์แด่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อ่าน อันจะนำมาซึ่งความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก ทำให้เด็กไทยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป "

รายละเอียด

ISBN : 978-616-443-128-7

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 592 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 163.07 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup