0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 395.00 ฿

เกี่ยวกับ

อ่านงบการเงินให้เป็นเรื่องง่าย โดยอธิบายความรู้เกี่ยวกับงบการเงินในทุกแง่มุม ที่ผู้จัดการ ผู้บริหารและนักลงทุนทุกคน จำเป็นต้องรู้! ไม่ว่าจะเป็น ... ความหมายของตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในงบการเงิน ความสำคัญของกระแสเงินสด ความแตกต่างระหว่างกำไรกับเงินสด ตลอดจนเครื่องมือและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงิน และคำศัพท์ในงบการเงินได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ในทันที! ㆍ การวัดผลประกอบการด้านการเงิน : การอ่านงบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด และอื่นๆ ㆍ ศิลปะในทางการเงิน : การแยกแยะข้อมูลที่แท้จริงออกจากสมมติฐานและการประมาณการ ㆍ กลไกในการวิเคราะห์ : การคำนวณอัตราส่วนที่สำคัญฯ รวมถึงผลตอบแทนต่อเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน ㆍ ความรู้ความเข้าใจและความโปร่งใสทางด้านการเงิน : การรับรู้ว่าเรื่องดังกล่าวสามารถเพิ่มผลประกอบการขององค์กรได้อย่างไรเริ่มตั้งแต่อธิบายความรู้เกี่ยวกับงบการเงินในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นความหมายของตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในงบการเงิน ความสำคัญของกระแสเงินสด ความแตกต่างระหว่างกำไรกับเงินสด ตัวอย่างกรณีศึกษางบการเงินของบริษัทต่างๆ ในตลาดหุ้น ซึ่งจะทำให้รู้ทันกลวิธีการแต่งงบการเงิน ตลอดจนเครื่องมือและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินและคำศัพท์ในงบการเงินได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจน หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับนักเล่นหุ้น ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือแม้แต่พนักงานบริษัทในทุกสายงาน เพื่อให้สามารถเข้าใจงบการเงินและประเมินสถานการณ์ขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน “Karen Berman, Joe Knight และ John Case ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ มิได้มีความประสงค์ให้บรรดาผู้จัดการทั้งหลาย กลายเป็นนักบัญชีและการเงิน แต่ต้องการเพียงแค่ว่าให้ผู้จัดการทุกสายงานและหัวหน้างานทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงิน เพื่อนร่วมกันนำพาองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน” HR Magazine “หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจเรื่องตัวเลขทางการเงินได้ง่ายๆ เหมาะอย่างสำหรับผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกคนที่ต้องการหาหนทางพัฒนาผลประกอบการทางการเงินขององค์กร” Stefan C. Linn- Senior Vice President, Marketing, McKesson Pharmaceutical “Financial Intelligence เป็นหนังสือที่ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจและนักวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงนักเรียนนักศึกษาทุกคนควรอ่าน ด้วยรูปแบบการเขียนที่เข้าใจได้ง่าย จึงทำให้เรื่องตัวเลขที่ดูซับซ้อน กลายเป็นเรื่องที่น่าอ่านและชวนให้ติดตามเป็นอย่างดี” George M. Gendron- Former editor-in-chief, Inc. Magazine

รายละเอียด

ISBN : 9789744146151

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 446 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 82.70 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ EXPERNET

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว