0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 87.00 ฿

เกี่ยวกับ

"อาหารและครื่องดื่มเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ยังคงมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตขึ้นโดยตลอด หนังสือเรียนวิชา ""การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รหัสวิชา 20701-2005"" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 เนื้อหาภายในเล่มมี 7 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารงานและแผนการบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดเตรียมบริการ รวมถึงทักษะที่เกี่ยวข้องในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งแบบฝึกหัด แบบทดสอบและใบงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเป็นผู้ให้บริการที่ดี"

รายละเอียด

ISBN : 9786160847464

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 200 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 44.45 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว