0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 15.00 ฿

เกี่ยวกับ

กรรม ตามหลักคำ�สอนทางพระพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องสำ�คัญยิ่ง เพราะ ชีวิตของคนเราจะได้ดีมีสุข หรือประสบความทุกข์เดือดร้อนอย่างไรขึ้นอยู่กับกรรม ที่ได้กระทำ�ไว้ ดังพุทธภาษิตที่ว่า “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตาม กรรม” กรรมของคนเรานั้นแบ่งเป็น ๒ ลักษณะคือ กรรมที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง ไม่เกี่ยวพันกับผู้อื่น เป็นกรรมเฉพาะตน จะเรียกว่า ปัจเจกกรรม ก็ได้ เช่น การทำ� สมาธิ การสวดมนต์ ส่งผลเฉพาะตนเอง และกรรมส่งผลกระทบกับผู้อื่น เรียกว่า สัมพันธกรรม เช่น การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ เป็นต้น ในกรรมทั้ง ๒ ประเภทนั้น สัมพันธกรรมย่อมนำ�ไปสู่การผูกอาฆาต พยาบาท และส่งผลกระทบในชาติปัจจุบันและแบบข้ามภพข้ามชาติ เป็นที่มา ของคำ�ว่า เจ้ากรรมนายเวร กล่าวกันว่าคนเราทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามมา เพราะแต่ละคนได้ผ่านการเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่ภพชาติย่อมได้ทำ�กรรมเอาไว้ มากมาย แค่สัตว์ที่เรากินเป็นอาหารก็นับไม่ถ้วน แล้วเราจะทำ�เช่นไร หนังสือ สวดมนต์พิชิตกรรม จากเจ้ากรรมนายเวร และสมุนไพร ห่างไกลโรค เล่มนี้ มีเนื้อหา ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ ว่าด้วยการสวดมนต์เพื่อให้ เจ้ากรรมนายเวรเลิกอาฆาตพยาบาทและยอมให้อภัย ส่วนที่ ๒ ว่าด้วยเรื่องการ รักษาโรคต่างๆ ด้วยสมุนไพร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้มาก ตามสมควร

รายละเอียด

ISBN : 9786162682322

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 48 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 20.88 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17