0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 120.00 ฿

เกี่ยวกับ

กรุงเทพมหานคร เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งบัญญัติกำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดย มาตรา 9 กำหนดให้ การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย (1) สภากรุงเทพมหานคร (2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนั้นตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” จึงเป็นตำแหน่งผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันมีกฎหมายที่บัญญัติถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไว้เป็นจำนวนมากถึง 45 ฉบับ 154 มาตรา ผู้เขียนจึงได้ทำการรวบรวมข้อกฎหมายเกี่ยวกับ “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษาต่อไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 87 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 9.40 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Thailawbook

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup