0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 279.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือคำอธิบายกฎหมายสำหรับสอบตำรวจจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะสอบตำรวจ ทั้งชั้นประทวน และสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการสอบ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน และกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ผู้เขียนได้รวบรวมคำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่สนใจจะสอบตำรวจได้อ่านคำอธิบายที่ทำให้เข้าใจกฎหมายนั้น ๆ เพื่อจะได้ทำข้อสอบในแต่ละวิชาได้ดียิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงมีลักษณะเป็นคำอธิบายกฎหมาย ไม่ใช่หนังสือเรียบเรียงกฎหมายที่มีแต่ตัวบทกฎหมาย พระราชบัญญัติ เนื้อหาครอบคลุม 3 วิชาหลักสำหรับการสอบตำรวจ คือ ภาค 1 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป กฎหมายอาญาภาคความผิด กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายพยานหลักฐาน รายระเอียดโปรดดูที่สารบัญ แถมฟรี ข้อสอบปรนัยออนไลน์จำนวน 200 ข้อ (เพียงแค่แสดงหลักฐานการซื้อหนังสือ)

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 439 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 86.73 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Chalermwut

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup