1 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 799.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ประยุกต์ความสามารถของโปรแกรม Power BI Desktop ได้แก่ แบบจำลองข้อมูล (Data model) สร้างสูตรคำนวณ (Data Analysis Expression หรือ DAX) และสร้างรายงานและนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) นำมาสร้างรายงานวิเคราะห์การจัดซื้อด้าน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า ส่วนลดที่ได้รับจากการซื้อสินค้า ผู้ขาย/จำหน่ายสินค้าหรือบริการ ปริมาณการซื้อสินค้า และผลการประเมินผู้ขาย/จำหน่ายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงข้อมูลสำคัญ (Insights) ที่เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาหนังสือโดยเริ่มต้นจากให้ผู้อ่านได้ทบทวนเทคนิคสร้างรายงาน และนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ แบบจำลองข้อมูล และสร้างสูตรคำนวณ หลังจากนั้นผู้อ่านจะได้เริ่มต้นสร้างวิชวลที่เกี่ยวข้องแล้วนำวิชวลต่างๆ มาออกแบบและสร้างหน้ารายงาน Procurement Analysis Dashboard โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้ออกแบบเป็น 5 บทเรียน มีรายละเอียด ดังนี้ CHAPTER 1 ทบทวนเรื่องเทคนิคสร้างรายงาน และนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ ได้แก่ ภาพรวมการสร้างรายงาน และนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ เมนูการใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop และการใช้คำสั่งสร้างรายงาน CHAPTER 2 ทบทวนเรื่องแบบจำลองข้อมูล (Data model) ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูล และรายละเอียดตารางข้อมูลสำหรับสร้างรายงาน CHAPTER 3 ทบทวนเรื่อง Data Analysis Expression (สูตรคำนวณ) ได้แก่ แนะนำ Data Analysis Expression และฟังก์ชันที่ใช้สร้างสูตรคำนวณ CHAPTER 4 สร้างแบบจำลองข้อมูล (Data model) ได้แก่ การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลต่างๆ การเตรียมข้อมูล สร้างตารางวันที่ และสร้างแบบจำลองข้อมูล CHAPTER 5 สร้างรายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจำนวน 6 หน้ารายงาน สำหรับลูกค้าที่ซื้อหนังสือE-bookผ่านช่องทาง Ookbee หรือ MEB ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่เพจ DATA STORM หรือ พิมพ์link https://www.facebook.com/admindatastorm แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินไปทางข้อความ เพื่อรับ Dataset ไฟล์ข้อมูลสำหรับใช้ฝึกฝน และ ไฟล์ PBIX ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 413 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 108.21 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ DATA STORM

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup